Achizitie echipamente IT - ID 117227

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE

Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj

Cod fiscal - 18656050

Nr.   246/27.06.2018    

SOLICITARE DE OFERTA

 

Denumirea proiectului - „Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” -                                                          POCU/227/3/8/117227

Denumirea contractului - Achizitie echipamente IT

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă solicitam sa ne transmiteti pana cel tarziu pe data de 04.07.2018, ora 16.00 la sediul asociatiei din str. Siretului, nr.5, Tirgu-Jiu, jud Gorj, o oferta privind ACHIZITIE echipamente IT cod CPV 30195200-4 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii; 30213100-6 Computere portabile; 38652120-7 Videoproiectoare; 30233132-5 Unităţi de hard disk;, pentru o perioada de 1 luna în vederea implementării proiectului „Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate”, POCU/227/3/8/117227.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: ACHIZITIE DIRECTA.

ObiectFurnizare echipamente IT,

Cod CPV

30195200-4 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii;

30213100-6 Computere portabile;

38652120-7 Videoproiectoare;

30233132-5 Unităţi de hard disk;

Locul de implementare – Târgu Jiu.

Tipul şi durata contractului:  contract de furnizarii, durata cca - 1 luna

Valoarea estimată:  132.414,82 lei (fara TVA)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  04.07.2018 – ora 16:00

Adresa la care se transmit ofertele: str. Siretului, nr. 5, Târgu Jiu, Judetul Gorj

Cerinte minime: conform specificatiilor tehnice atasate.

 

Lot

Denumire

Cantitate

Pret maxim

(lei/buc fara TVA)

Valoare

(lei fara TVA)

Lot 1

kituri tabla interactiva

3

7.983,10

23.949,30

laptop-uri

10

3.361,30

33.613,00

Videoproiectoare

3

2.100,84

6.302,52

Lot 2

HDD-uri

300

228,50

68.550

 

Total

132.414,82

 

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi. Nu se accepta oferte incomplete in cadrul lotului.

 

 

Nota: Cerintele prezentate in Anexa Specificatii tehnice reprezinta cerinte minime pentru ca oferta sa fie conforma. Neconformitatea cu cerintele minime atrage descalificarea ofertei tehnice ca fiind neconformă.

 

DOCUMENTE SOLICITATE – SI  CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA: se gaseste pe site-ul www.sanseegale.eu  sectiunea “Achizitii publice”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ASOCIATIEI PENTRU SANSE EGALE - str. Siretului, nr. 5, Targu-Jiu, jud. Gorj, sau la sediul de implementare a proiectului din B-dul Constantin Brancusi, nr. 15, E-mail: office@sanseegale.eu, 0722.962.946, www.sanseegale.eu.

 

 


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software