Aţi ajuns pe această pagină pentru că aţi completat sau vă veţi completa datele în newsletter-ul de pe site-ul www.sanseegale.eu.

Acest acord vă informează asupra drepturilor pe care le aveţi atunci când ne furnizaţi date personale: dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

Aveţi dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor furnizate de dumneavoastră, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea în date anonime a datelor furnizate de dumneavoastră;
c) respectarea si aplicarea oricăror alte drepturi prevăzute în Legea nr. 677 din 2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Informaţia furnizată direct de utilizator este folosită doar în scopul personalizării serviciilor oferite dvs. şi a verificării identităţii dvs.

APSE nu oferă informaţia colectată unor terţi fară consimţământul dvs. expres şi prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor nostri, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nici o informaţie identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Toate formularele noastre prin intermediul cărora se colectează date personale de la utilizatorii noştri conţin precizarea expresă a scopului pentru care se colectează aceste date, precum şi a modalităţii în care acestea pot fi transferate către terţe persoane.

Asociatia Pentru Sanse Egale
str. Savinesti nr. 50
Targu Jiu, Romania +40722 553 332
office@sanseegale.eu


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software