Anunt achizitii Servicii de consultanţă juridică şi servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor ID 117227

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE 
Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj
Cod fiscal - 18656050
Nr.  160 /05.06.2018
SOLICITARE DE OFERTA

Denumirea proiectului - „Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” -                          POCU/227/3/8/117227
Denumirea contractului - Achizitie SERVICII JURIDICE

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă, 

Vă solicitam sa ne transmiteti pana cel tarziu pe data de 14.06.2018, ora 16.00 la sediul asociatiei din str. Siretului, nr.5, Tirgu-Jiu, jud Gorj, o oferta privind ACHIZITIE - Servicii de consultanţă juridică şi servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor cod CPV 79111000-5, 79418000-7, pentru o perioada de 12 luni în vederea implementării proiectului „Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate”, POCU/227/3/8/117227. 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: ACHIZITIE DIRECTA.
Obiect – Furnizare servicii de consultanta in domeniul achizitiilor, constand in anunturi de lansare achizitii si publicare pe site, realizare si publicare documentatii de atribuire si caiete de sarcini, intocmire contracte si asigurare derulare contracte de achizitii.
Locul de implementare – Târgu Jiu.
Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 11 luni
Valoarea estimată:  44.000 lei (cu TVA) 
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  14.06.2018 – ora 16:00
Adresa la care se transmit ofertele: str. Siretului, nr. 5, Târgu Jiu, Judetul Gorj
Cerinte minime: Certificarea competentelor tehnice si profesionale ale persoanei nominalizate pentru oferirea serviciilor juridice se va realiza prin urmatoarele documente:

Oferta se va depune pentru Servicii de consultanţă juridică şi servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor, cu respectarea urmatoarelor criterii:
- Studii superioare juridice, minim un proiect implementat in pozitie similară,
- Se vor anexa copii conform cu originalul ale diplomelor/certificatelor care atesta experienta si studiile in domeniul juridic.

Nota: Cerintele prezentate mai sus reprezinta cerinte minime pentru ca oferta sa fie conforma. Neconformitatea cu cerintele minime atrage descalificarea ofertei tehnice ca fiind neconformă.

DOCUMENTE SOLICITATE – SI  CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA: se gaseste pe site-ul www.sanseegale.eu  sectiunea “Achizitii publice”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ASOCIATIEI PENTRU SANSE EGALE - str. Siretului, nr. 5, Targu-Jiu, jud. Gorj, E-mail: office@sanseegale.eu, 0722.962.946, www.sanseegale.eu


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software