Achizitie Servicii de leasing operational „Antreprenori, la START! - POCU/82/3/7/105412

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Proiect:"Antreprenori, la START!" - POCU/82/3/7/105412

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE

SOLICITARE DE OFERTA

 

REF: „Leasing operaţional pentru autoturism”

Denumirea proiectului - „Antreprenori, la START! - POCU/82/3/7/105412

Denumirea contractului - Achizitie Servicii de leasing operational

 

Obiectul contractului: prestare servicii de leasing operațional (cod CPV 34110000-1 ) pentru un autoturism. Serviciile de leasing operațional constau in transmiterea de către Ofertant către achizitor a dreptului de utilizare autoturismului descris in specificațiile tehnice, cu respectarea prevederilor contractului de leasing operațional. Transmiterea folosinței bunului se face pe perioada determinata de 34 luni, in schimbul plății unei rate lunare fixe care acoperă toate costurile de funcționare ale acestora, cat si alte servicii suplimentare (Asigurări, Taxe si Impozite, Mentenanța, Reparații si Costuri administrative).

CATRE                                            

 

Vă rugam sa ne transmiteti pana cel tarziu pe data de 28.02.2018, ora 16.00 la sediul asociatiei din Targu Jiu, str. Siretului, nr. 5, judetul Gorj  sau pe adresa de e-mail office@sanseegale.eu o oferta de leasing operational pentru un autoturism.

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 34 luni de la semnarea acestuia.

Termen de livrare produs: maxim 10 zile de la semnarea contractului. Daca produsul nu se poate livra in acest termen se diminueaza perioada de leasing astfel incat contractul sa nu depaseasca data de 04.01.2021.

Valoare estimata a leasingului operational este de maxim 56.666,78 lei fără TVA.

Plata serviciilor: se face prin transfer bancar, lunar, pe baza primirea facturii, în termen de 30 zile.

Data și ora limită de depunere a ofertelor:    28.02.2018, ora 16:00

Pentru informaţii suplimentare privind caracteristici tehnico-functionale si cerinte generale, vă puteţi adresa la nr. de tel. 0722553332 / 0764599389 sau, in scris, la adresa din Targu Jiu, str. Siretului, nr. 5, judet Gorj sau pe e-mail: office@sanseegale.eu


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software