Achizitie Servicii de contabilitate Proiect:"Antreprenori, la START!" - POCU/82/3/7/105412

  

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE

Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj

Cod fiscal - 18656050

Nr.22/17.01.2018                                                                           

SOLICITARE DE OFERTA

 

REF: Servicii de contabilitate - cod CPV 79200000-6

Denumirea proiectului - „Antreprenori, la START! - POCU/82/3/7/105412

Denumirea contractului - Achizitie Servicii de contabilitate Proiect:"Antreprenori, la START!" - POCU/82/3/7/105412

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă rugam sa ne transmiteti pana cel tarziu pe data de 01.02.2018, ora 16.00 la sediul asociatiei din str. Siretului, nr.5, Tirgu Jiu, jud Gorj, o oferta privind furnizare Servicii de contabilitate, Proiect:"Antreprenori, la START!" - POCU/82/3/7/105412

Perioada de contractare: 35 luni, respectiv: 05 februarie 2018 - 05 ianuarie 2021.

Costul maxim alocat pentru achizitie este de 1008 lei/luna, fara TVA.

 

Serviciile prestate in cadrul contractului vor acoperi, in principal, urmatoarele domenii: elaborare documente financiar contabile, pregatirea documentelor financiar-contabile pentru cereri de prefinantare, plata, rambursare, verificarea eligibilitatii cheltuielilor in conformitate cu cererea de finantare si bugetul proiectului, realizarea platilor planificate, ridicarea extraselor de cont, realizarea executiei bugetare aferente proiectului, defalcarea costurilor pe activitati/subactivitati, justificarea intocmirii actelor aditionale/notificari si a raspunsurilor la clarificarile solicitate de AM/OIR pe probleme financiare aferente partenerului 3, intocmirea statelor de salarii lunare si incadrarea acestora in cuantumurile aprobate in CF si conforme cu legislatia in vigoare.

Plata se va face lunar, pe baza de factura si raport de activitate.

 

Documente solicitate ofertantilor:

-  Documente privind dovada organizarii ca societate comercială sau persoană fizică autorizată;

-  Documente autorizare CECCAR.

-  Documente privind experienta relevanta in proiecte cu finantare europeana (min 5 ani).

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Str Siretului, nr.5, Tirgu Jiu, jud Gorj, E-mail: office@sanseegale.eu, 0353814061 sau 0722553332,  www.sanseegale.eu.


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software