Achizitie sala curs Logresti - ID 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere spatiu sala curs - pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII DE INCHIRIERE SPATIU SALA CURS  

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII DE INCHIRIERE SPATIU SALA CURS, având ca obiect: “Inchiriere spatiu pentru sala curs” – pentru proiect "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996  – spatiu necesar pentru pentru buna desfasurare a activitatii echipei de formatori,

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU PENTRU SALA CURS

LOCUL DE IMPLEMENTARELOGRESTI

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca – 1 luna

 

Valoarea estimată: 645,16 lei ( fara TVA) - 800 lei  ( cu TVA ).

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  12.01.2015 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 12.01.2015 – ora 16:00

Adresa la care se transmit ofertele: B-dul Ec.Teodoroiu, nr.6, bloc 6, scara 1, etaj 1, apartament 31, Tg-Jiu, Jud. GORJ

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE:

-       Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

-     Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

 

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-       spațiul - sala de curs - ce se doreste a fi inchiriat si în care se va susține procesul de instruire trebuie să dețină toate autorizațiile legale pentru desfăsurarea activității,  precum și dotările și amenajările corespunzătoare programului de formare profesională, respectiv să aibă o suprafaţă minimă de 50 mp, acces la toate utilităţile (energie electrică, energie termică, grup sanitar) și  o dotare minimă constând în: 30 mese si 30 scaune.

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

                                                                                                                                 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE - STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: office@sanseegale.eu, fax: 0353814061, tel: 0722.962.946,  www.sanseegale.eu.

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU,  JUDETUL GORJ - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996.

 

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU PENTRU SALA CURS

POSDRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software