Achitie mobiliar - 133927

INVITATIE DE PARTICIPARE /ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Achizitie Mobilier de birou ( dulapuri cu doua usi si dulapuri metalice)

Denumirea proiectului - "Pasi spre viitor"- POSDRU/130/5.1/G/133927

Denumirea contractului - CONTRACT DE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura  ACHIZITIE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU pentru implementare proiect "Pasi spre viitor"- POSDRU/130/5.1/G/133927

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - FURNIZARE MOBILIER DE BIROU

LOCUL DE IMPLEMENTARE Str.T.Vladimirescu, nr.17, et.1 ,Tg-Jiu, Jud Gorj.

Tipul şi durata contractului:  Contract de furnizare produse.

Valoarea estimată: 3.193,56 lei (fara TVA) -  3.960,00 lei (cu TVA inclus).

Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  23.12.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 23.12.2014 – ora 12:30

Adresa la care se transmit ofertele/sediul implementarii proiectului: Str.T.Vladimirescu, nr. 17, etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud Gorj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:

Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web a Benefiarului www.sanseegale.eu sectiunea Achizitii publice .

CERINTE MINIME OFERTA :

-       Detaliate corespunzator in documentatiei de atribuire elaborata de ofertant;

-       Documentele si formularele solicitate prin documentatia de atribuire .

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul          

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE- STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ, sau sediul implementarii proiectului:  Str.T.Vladimirescu, nr. 17,  etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud Gorj

 E-mail: office@sanseegale.eu, 0353814061 sau 0724717675,  www.sanseegale.eu sectiunea Achizitii publice.

Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul "PASI SPRE VIITOR"- ID  133927 POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software