Achizitie SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE DE INSTRUIRE - ID 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Achizitii servicii de editare si tiparire materiale de instruire - pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE INSTRUIRE

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE DE INSTRUIRE, având ca obiect: “Furnizarea seviciilor de editare si tiparire materiale de instruire” – pentru proiect "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996 – necesare pentru pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE DE INSTRUIRE

LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

Tipul şi durata contractului: contract de furnizare servicii, durata cca – 12 luni

Valoarea estimată: - 8.225,81 lei (fara TVA) - 10.200 lei (Valoare cu TVA)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 18.12.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 18.12.2014 – ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: B-dul Ec. Teodoroiu, nr.6, bl.6, sc.1,et.1,ap.31, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE:

                                   CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANEXATE LA ANUNT ;

 

CERINTE MINIME OFERTA:

-       ANEXA LA DOCUMENTATIE

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ASOCIATIEI PENTRU SANSE EGALE - STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: office@sanseegale.eu, fax: 0353814061, tel: 0722.962.946, www.sanseegale.eu.

Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE DE INSTRUIRE

POSDRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software