Erata nr. 1 - achizitie produse IT si fotografiat ID 133996

ERATA nr. 1

 

 

REF: Achizitie echipamente IT si fotografiat  

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI FOTOGRAFIAT

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Prin erata nr. 1 documentatia de atribuire pentru procedura ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI  FOTOGRAFIAT, având ca obiect: “achizitie echipamente IT  si de fotografiat” necesare pentru proiectul "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996  –pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului, se va modifica astfel:

 

 

1.      Se inlocuieste in Anuntul de participare pentru contractul - ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI DE FOTOGRAFIA paragraful

 

Valoarea estimată: - 26.612,9 lei (valoare fara TVA) si 33.300 lei ( valoare cu TVA)

 

         Cu

 

Valoarea estimată: - 26.854,84 lei (valoare fara TVA) si 33.300 lei ( valoare cu TVA)

 

 

2.      Se inlocuieste in Fisa de achizitii, cap. II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI, subcap. II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul, paragraful

 

Valoarea estimata a contractului achizitie echipamente IT si fotografiat in cadrul Proiectului „AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse” ID-133996 este de 21.612,90 lei fara TVA:

 

cu

 

Valoarea estimata a contractului achizitie echipamente IT si fotografiat in cadrul Proiectului „AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse” ID-133996 este de 26.854,84  lei fara TVA:

 

 Manager proiect,                                                                                                 Asistent manager,

Dumitrascu Simona Elena                                                                                      Udrescu Claudia


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software