Achizitie produse IT si fotografiat - ID 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Furnizare echipamente IT si de fotografiat  

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI DE FOTOGRAFIAT

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI  DE FOTOGRAFIAT, având ca obiect: “achizitie echipamente IT  si de fotografiat” necesare pentru proiectul "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996  –pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - Achizitie echipamente IT si de fotografiat necesare pentru implementarea proiectului.

LOCUL DE IMPLEMENTARETârgu-Jiu.

Tipul şi durata contractului:  contract de achizitie produse, durata cca – 13 luni

Valoarea estimată: - 26.612,9 lei (valoare fara TVA) si 33.300 lei ( valoare cu TVA)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  11.12. 2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 11.12. 2014 – ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: B-dul Ec. Teodoroiu, nr.6, bl.6, sc.1,et.1,ap.31, Târgu-Jiu,

 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web www.sanseegale.eu, secțiunea Achizitii publice.

DOCUMENTE SOLICITATE:

-       CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANEXATE LA ANUNT ;

ANUNT DE ATRIBUIRE ;

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE - Str. Siretului, nr.5, Târgu-Jiu, judetul Gorj, e-mail: office@sanseegale.eu, fax: 0353814061, tel: 0722.962.946,  www.sanseegale.eu.

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, Str. Siretului,  nr.5, Târgu-Jiu, judetul Gorj, - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996, POSDRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software