Anunt achizitie mobilier de birou - proiect ID 133996

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Achizitii mobilier birotica - pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - CONTRACT DE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE MOBILIER DE BIROU, pentru implementarea prooiectului "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE mobilier de birou

LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca – 13 luni

 

Valoarea estimată: 6.455,65 lei (fara TVA ) – 8.005 lei ( cu TVA )

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  03.12.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 03.12.2014  – ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Birou implementare proiect - Bdul. Ecaterina Teodoroiu, nr.6, bloc 6, scara 1, etaj 1, ap.31,TG-JIU

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE:

-       CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANEXATE LA ANUNT ;

 

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-        

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

                                                                                                                                 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ASOCIATIEI PENTRU SANSE EGALE la Biroul de implementare a proiectului situat in Bdul. Ecaterina Teodoroiu, nr.6, bloc 6, scara 1, etaj 1, ap.31,TG-JIU, tel. 0727.748.064, www.sanseegale.eu

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU,  JUDETUL GORJ - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE MOBILIER DE BIROU

POSDRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.

 


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software