Achizitii servicii telefonie si internet - ID 133996

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Achizitii servicii telefonie si internet

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INTERNET si TELEFONIE

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII DE INTERNET si TELEFONIE, având ca obiect: “Inchiriere servicii de internet si telefonie” – pentru proiect "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996  – servicii necesare pentru pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INTERNET si TELEFONIE

LOCUL DE IMPLEMENTARETG-JIU.

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca – 14 luni

Valoarea estimată: 2.258,06 lei ( fara TVA) – 2800 lei  ( cu TVA ).

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  06.11.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 06.11.2014 – ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Str. Siretului, nr.5, sau Bdul. Ecaterina Teodoroiu, nr.6, bloc 6, scara 1, etaj 1, ap.31,TG-JIU,

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE:

-       Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

-       Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

 

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-       Internet trafic nelimitat, de mare viteza, banda larga, fibra optica, retea wireless, echipamente necesare conectarii puse la dispozitie in mod gratuit de catre furnizor, servicii de securizare a retelei, service rapid (maxim 6 ore de la aparitia defectiunii);

-       Telefonie fixa, cu minute alocate in mod gratuit in retelele nationale de telefonie fixa, minute incluse catre retelele mobile nationale si tarife mici catre retelele mobile, suport fax, echipamente puse la dispozitie in mod gratuit de catre furnizor;

 

Adresa unde va fi furnizat serviciul: Targu Jiu, B-dul. Ecaterina Teodoroiu, nr.6, bloc 6, scara 1, etaj 1, ap.31

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE - STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: office@sanseegale.eu, fax: 0353.814.061, tel: 0722.962.946,  www.sanseegale.eu.

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU,  JUDETUL GORJ - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996.

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INTERNET, TELEFONIE SI TELEVIZIUNE  

POSDRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.

 


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software