"ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU" ID 133996

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere birou implementare - pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU, având ca obiect: “Inchiriere spatiu - BIROU IMPLEMENTARE” – pentru proiect "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/133996  – spatii necesare pentru pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU (BIROU IMPLEMENTARE).

LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca – 15 luni

 

Valoarea estimată: - 11.612,90 lei (fara TVA) - 14.400 lei (cu TVA inclus)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 13.10.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 13.10.2014 – ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE:

-       Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

-     Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modificarile si completările ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

 

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-       SUPRAFATA MINIMA = 20 MP.

-       ALTE DETALII SOLICITATE  pozitie centrala in Municipiul Tîrgu-Jiu,  luminozitate naturala, imobil cu centrala termica proprie, grupuri sanitare, dotare cu utilităţi

-        

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

                                                                                                                                 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE - STR. SIRETULUI, NR.5, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: office@sanseegale.eu, fax: 0353814061, tel: 0722.962.946,  www.sanseegale.eu.

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, STR. SIRETULUI, NR. 5, TG-JIU,  JUDETUL GORJ - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse", Contract nr. POSDRU/148/6.3/G/133996

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU

POSDRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software