Servicii de publicitate – “Inchiriere spatiu publicitar - comunicat/anunţ în presa scrisa şi difuzare spot audio” - ID 133927

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Servicii de publicitate – comunicat/anunţ în presa scrisa şi difuzare spot audio

Denumirea proiectului - "Pasi spre viitor” - POSDRU/130/5.1/G/133927

Denumirea contractului – Achiziţie Servicii de publicitate – “Inchiriere spatiu publicitar- comunicat/anunţ în presa scrisa şi difuzare spot audio”

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZIŢIE Servicii de publicitate – anunt in presa scrisa si spot audio pentru Proiectul - "Pasi spre viitor” - POSDRU/130/5.1/G/133927 –necesar vizibilitatii proiectului pe piata muncii la nivelul judetului Gorj si Regiunea Oltenia

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - Anunt in presa scrisa si spot audio

LOCUL DE IMPLEMENTAREJudetul Gorj / Regiunea Oltenia.

 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 16 luni

Valoarea estimată: 6.451,61 (fara TVA) -  8.000 lei (cu TVA inclus)

Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  15.09.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 15.09.2014 – ora 12:30

Adresa la care se transmit ofertele: Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web a Achizitorului ,  www.sanseegale.eu.

CERINTE MINIME OFERTA :

-       Detaliate corespunzator in documentatiei de atribuire elaborata de ofertant;

-       Documentele si formularele solicitate prin documentatia de atribuire.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj, E-mail: office@sanseegale.eu , 0353814061 sau 0721731821,  www.sanseegale.eu.

Informaţii despre achizitor – partener 1 proiect / Denumirea şi sediul achizitorului: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, Str Siretului, nr. 5, Tg-Jiu, Judetul Gorj - " PASI SPRE VIITOR " - POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1.

Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul “Paşi spre viitor”-  POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra – Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software