ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere birou implementare proiect

Denumirea proiectului - " PASI SPRE VIITOR " - POSDRU/130/5.1/G/133927

Denumirea contractului - SERVICII INCHIRIERE BIROU IMPLEMENTARE PROIECT

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU IMPLEMENTARE PROIECT, având ca obiect: Inchiriere birou implementare  proiect”,   spatiu necesar pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare a partenerului ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU IMPLEMENTARE PROIECT .

LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 16 luni

Valoarea estimată: 14.516,13 lei (fara TVA) -  18.000 lei (cu TVA inclus)

 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  29.08.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 29.08.2014 – ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele: Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj

 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE:

-      Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

-      Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

 

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-      IMOBIL. SUPRAFATA MINIMA  = 20 MP. – ALTE DETALII SOLICITATE -  pozitie centrala in Mun. Tg-Jiu,  imobil cu centrala termica proprie, acces la grupuri sanitare, aer conditionat, conexiune la utilitati.

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

                                                                                                

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj, E-mail: office@sanseegale.eu , 0353814061 sau 0724717675,  www.sanseegale.eu.

 

Informaţii despre achizitor – partener 1 proiect / Denumirea şi sediul achizitorului: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, Str Siretului, nr. 5, TG-JIU, JUDETUL GORJ - " PASI SPRE VIITOR " - POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1.

Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul “Paşi spre viitor”-  POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

 


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software