ACHIZITII SERVICII AUDIT FINANCIAR - ID 133996

ANUNT DE PARTICIPARE

 

REF: SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA

Denumirea proiectului - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse"

Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR, in vederea implementarii proiectului „AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse” - POSDRU/148/6.3/G/133996

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Targu-Jiu.

 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 17 luni

Valoarea estimată: 30.241,93 lei (fara TVA) -  37.500 lei (cu TVA inclus)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei:  06.08.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  06.08.2014  – ora 16:00

Adresa la care se transmit ofertele: Str.  Siretului, nr. 5, Targu Jiu, Jud. Gorj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

 

DOCUMENTE SOLICITATE – SI  CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-      CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANEXATE LA ANUNT ;

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

                                                                                                

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE - str. Siretului, nr. 5, Targu-Jiu, jud. Gorj, E-mail: office@sanseegale.eu, 0722.962.946 ,  www.sanseegale.eu

 

IMPORTANT – este necesar a se urmari site-ul www.sanseegale.eu pentru eventuale anunturi erata, clarificari solicitate de potentiali ofertanti, etc.

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, STR. SIRETULUI, NR. 5, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse " - POSDRU/148/6.3/G/133996, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.3


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software