In 9-10 martie APSE a organizat primul curs de formare în domeniul egalității de șanse pentru femei și bărbați, adresat membrilor COJES (09.03.2007)

Cursul va fi interactiv, iar temele abordate în cadrul acestuia vor fi:

  • Repere naþionale ºi europene
  • Comisia Judeþeana în domeniul Egalitãþii de ªanse pentru Femei ºi Bãrbaþi. Rol, importanþã, capacitate de acþiune
  • Reguli de comunicare eficientã cu mass media. Promovare instituþionalã
  • Reguli de comunicare eficientã cu principalii parteneri instituþionali
  • Strategie ºi planificare instituþionalã. Instrumente de planificare strategicã
  • Elementele principale în procesele de lobby ºi advocacy
 Cursul se desfasoara in cadrul proiectului Consolidarea reþelei judeþene a promotorilor în perspectiva implementãrii “Strategiei naþionale privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi”, initiat si implementat de Asociatia pentru Sanse Egale - APSE, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati – ANES si cu Directia Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei Gorj

Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra – Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software