Anunt recrutare: Coordonator planificare strategica si organizare seminarii/workshop-uri (06.02.2018)

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (APSE) recrutează Coordonator planificare strategica si organizare seminarii/workshop-uri pentru implementarea proiectului ”Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” desfășurat in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 12 luni.

Cerinţele postului:

·         Educație solicitata: Absolvent studii superioare – 5 ani

·         Experiența solicitata:

o   Experienta in coordonare,

o   Experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu co-finantare Europeana - 5 ani

Principalele responsabilităţi vor fi:

·         Coordoneaza activitatile de planificare strategica si si organizare seminarii/workshop-uri conform metodologiei proiectului

·         Planifica impreuna cu managerul proiectului si expertul organizare workshop-uri si seminarii, datele de organizare ale evenimentelor si identifica locatiile corespunzatoare.

·         Participa la realizarea Metodologiei de lucru si a setului de proceduri de lucru aferente activitatilor in care este implicat

·         Verifica materialele de prezentare si celelalte documente elaborate de catre experti

·         Acordă asistență beneficiarilor si are rol de moderator in cadrul workshop-urilor si seminariilor tematice;

·         Asigura permanenta comunicare cu participantii la workshop-uri si seminarii tematice

·         Colaboreaza cu echipa de proiect in vederea identificarii de metode si tehnici adaptate nevoilor beneficiarilor

·         Asigura in procesul de selectie aplicarea urmatoarelor principii: principiul transaprentei; principiul egalitatii de sanse; principiul obiectivitatii; principiul impartialitatii; principiul reprezentativitatii.

·         Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

·         Realizează alte activităţi necesare pentru atingerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului, în acord cu elementele cererii de finanţare, contractului de finanţare, instrucţiunilor de implementare emise de AM POCU, metodologiilor de implementare ale proiectului;

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass si copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate); la adresa de email office@sanseegale.eu, specificând poziția pentru care aplica, până la data 20 februarie 2018 ora 16:00


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software