Anunt recrutare: Expert campanie constientizare angajatori si selectie grup tinta (06.02.2018)

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (APSE) recrutează Expert campanie constientizare angajatori si selectie grup tinta pentru implementarea proiectului ”Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” desfășurat in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 12 luni.

Cerinţele postului:

·         Educație solicitata Absolvent studii superioare - 3 ani

·         Experienta specifica: Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor - 1 an

 

Principalele responsabilităţi vor fi:

· Implementeaza activitatile de constientizare angajatori si selectie grup tinta conform metodologiei proiectului

· Identifica si contacteaza angajatorii care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează sa-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta menționate anterior

·  Informeaza si constientizeaza angajatorii, privind importanta și necesitatea participării angajaților la programe de formare continua

· Informeaza angajatorii asupra oportunitatilor oferite in cadrul activitatilor proiectului, si ofera informatii cu privire la programele de sprijn acordat intreprinderilor in vederea elaborarii/revizuirii/adaptarii unei planificari strategice pe termen lung care sa permita anticiparea schimbarilor din mediul in care actioneaza.

·   Identifica, recruteaza, selecteaza si inregistreaza grupul tinta conform metodologiei de recrutare si selectie a grupului tinta.

·   Asigura suport in completarea formularisticii specifice de inregistrare a grupului tinta si verifica documentele prezentate de persoanele care urmeaza sa fie inregistrate

· Intocmeste situatii privind participarea la evenimente si numarul persoanelor informate,  constituie dosarul fiecarui eveniment, inregistreaza si centralizeaza rezultatele actiunilor intr-o baza de date.

· Aplica chestionare de feedback pentru a evalua gradul de satisfactie al participantilor.

·   Colaboreaza cu echipa de proiect in vederea identificarii de metode si tehnici adaptate nevoilor beneficiarilor

· Asigura in pocesul de selectie aplicarea urmatoarelor principii: principiul transaprentei; principiul egalitatii de sanse; principiul obiectivitatii; principiul impartialitatii; principiul reprezentativitatii.

· Distribuie materiale de promovare a proiectului si ofera beneficiarilor informatii privind oportunitatile oferite prin proiect;

·  Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

·  Realizează alte activităţi necesare pentru atingerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului, în acord cu elementele cererii de finanţare, contractului de finanţare, instrucţiunilor de implementare emise de AM POCU, metodologiilor de implementare ale proiectului;

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass si copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate); la adresa de email office@sanseegale.eu, specificând poziția pentru care aplica, până la data 20 februarie 2018 ora 16:00


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software