Achizitie SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE

Str Siretului, nr. 5, Tirgu Jiu, jud Gorj

Cod fiscal - 18656050

Nr. 103/18.05.2018   

SOLICITARE DE OFERTA

 

REF: Achizitie SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA

Denumirea proiectului - „Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” -                                                        POCU/227/3/8/117227

Denumirea contractului - Achizitie SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă solicitam sa ne transmiteti pana cel tarziu pe data de 25.05.2018, ora 14.00 la sediul asociatiei din str. Siretului, nr.5, Tirgu-Jiu, jud Gorj, o oferta privind achizitia de SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA, pentru o perioada de 12 luni în vederea implementării proiectului „Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate”, POCU/227/3/8/117227.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: ACHIZITIE DIRECTA.

Obiect - ACHIZITIE - ACHIZITIE SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA

Locul de implementare – Târgu Jiu.

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 12 luni

Valoarea estimată: 18.000 lei (fara TVA)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  25.05.2018 – ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: str. Siretului, nr. 5, Târgu Jiu, JUDETUL GORJ

Cerinte minime: Certificarea competentelor tehnice si profesionale ale persoanei nominalizate pentru oferirea serviciilor de expertiza contabila se va realiza prin urmatoarele documente:

-          Diploma de licenta prin care se atesta absolvirea unei forme de invatamant universitar de lunga durata cu profil economic – copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;

-          Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea „Activ” vizat pentru anul in curs – copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”;

-          Declaratia pe propria raspundere a persoanei nominalizate din care sa rezulte ca nu a fost sanctionata in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR in original;

 

DOCUMENTE SOLICITATE – SI  CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA: se gaseste pe site-ul www.sanseegale.eu  sectiunea “Achizitii publice”

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ASOCIATIEI PENTRU SANSE EGALE - str. Siretului, nr. 5, Targu-Jiu, jud. Gorj, E-mail: office@sanseegale.eu, 0722.962.946, www.sanseegale.eu


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software