ANUNT ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SALA CURS LUC COM ID 133927

ANUNT DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere spatiu sala curs - Teorie - pentru implementare proiect

Denumirea proiectului - Pasi spre viitor” -  POSDRU/130/5.1/G/133927

Denumirea contractului - Achizitie servicii inchiriere spatiu sala curs 

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura - Achizitie servicii inchiriere spatiu sala curs - Teorie, având ca obiect: Inchiriere spatiu sala curs" pentru proiect "Pasi spre viitor” -  POSDRU/130/5.1/G/133927– spatiu necesar pentru desfasurarea programului de formare „CURS CALIFICARE LUCRATOR IN COMERT

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT - Achizitie servicii inchiriere spatiu sala curs - Teorie

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Loc. Tg-Jiu, JUD. GORJ

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 4 saptamani

Valoarea estimată: 806,45 lei (fara TVA) -  1000 lei (cu TVA inclus)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  26.09.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 26.09.2014 – ora  12:30

Adresa la care se transmit ofertele: Birou Implementare Proiect -  Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, et.1, Tirgu Jiu, jud Gorj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE:

-    Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

-    Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

-       spațiul (sala de curs) ce doreste a fi inchiriat  în care se va susține procesul de instruire trebuie să fie localizat in Targu-Jiu, sa dețină toate autorizațiile legale pentru desfăsurarea activității,  precum și dotările și amenajările corespunzătoare programului de formare profesională, respectiv să aibă o suprafaţă minimă de 45 mp, acces la toate utilităţile (energie electrică, energie termică, toaletă) și  o dotare minimă constând în: 14 mese, 28 scaune.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Birou Implementare Proiect -  Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, et.1, Tirgu Jiu, jud Gorj , E-mail: office@sanseegale.eu , 0353814061 sau 0724717675,  www.sanseegale.eu.

Informaţii despre achizitor – partener 1 proiect / Denumirea şi sediul achizitorului: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, Str Siretului, nr. 5, TG-JIU, JUDETUL GORJ - " PASI SPRE VIITOR " - POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1.

Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul “Paşi spre viitor”-  POSDRU/130/5.1/G/133927, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

 


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software