Anunt recrutare: Formator curs Competente antreprenoriale (06.02.2018)

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (APSE) recrutează Formator curs Competente antreprenoriale pentru implementarea proiectului ”Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” desfășurat in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 12 luni.

Cerinţele postului:

·         Educație solicitata • Absolvent studii superioare - 3 ani

·         Experiența solicitata: Experienta specifica in activitati de formare - 1 ani

·         Certificat de formator sau echivalent

 

Principalele responsabilităţi vor fi:

·         Susține cursurile de Competente antreprenoriale conform calendarului stabilit atât pentru pregătirea teoretică cât și pentru cea practică;

·         Furnizează cursanților resursele materiale (materiale suport și materiale de lucru) necesare derulării sesiunilor de formare;

·         Participa la adaptarea suportului de curs in functie de nevoile si cunostintele beneficiarilor, instrumentelor de invatare, precum si fiselor de lucru si materialelor suplimentare la specificul programului

·         Identifică și alege metode de instruire în raport cu particularitățile grupei de cursanți;

·         Intocmeste documente administrative legate de desfasurarea cursurilor de formare (tabel de prezenta, raport de formare, alte documente solicitate), precum si documentele lunare de raportare;

·         Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

·         Realizează alte activităţi necesare pentru atingerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului, în acord cu elementele cererii de finanţare, contractului de finanţare, instrucţiunilor de implementare emise de AM POCU, metodologiilor de implementare ale proiectului;

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass si copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate); la adresa de email office@sanseegale.eu, specificând poziția pentru care aplica, până la data 20 februarie 2018 ora 16:00


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software