Anunt recrutare: Expert speaker seminarii tematice (06.02.2018)

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (APSE) recrutează Expert speaker seminarii tematice pentru implementarea proiectului ”Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” desfășurat in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 12 luni.

Cerinţele postului:

·         Educație solicitata: Studii superioare - 5 ani

·         Experienta specifica: organizare seminarii tematice - 5 ani

 

Principalele responsabilităţi vor fi:

· Sustine seminariile tematice pentru manageri/antreprenori si angajații din departamentele de resurse umane

·         Elaboreaza materialele suport necesare derularii seminariilor

·         Identifică și alege metode de instruire/ prezentare în raport cu particularitățile grupului de beneficiari

·         Acordă asistență beneficiarilor care întâmpină dificultăți în însușirea și utilizarea informațiilor oferite

·         Intocmeste documente documentele de raportare legate de desfasurarea seminariilor;

·         Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

·         Realizează alte activităţi necesare pentru atingerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului, în acord cu elementele cererii de finanţare, contractului de finanţare, instrucţiunilor de implementare emise de AM POCU, metodologiilor de implementare ale proiectului;

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass si copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate); la adresa de email office@sanseegale.eu, specificând poziția pentru care aplica, până la data 20 februarie 2018 ora 16:00


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software