Anunt recrutare: Expert planificare strategică (06.02.2018)

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (APSE) recrutează Expert planificare strategică pentru implementarea proiectului ”Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate”  desfășurat in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 12 luni.

Cerinţele postului:

·         Educație solicitata: - Studii superioare - 3 ani

·         Experienta specifica: planificarea strategica - 1 an

 

Principalele responsabilităţi vor fi:

·         Acordă sprijin întreprinderilor in vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung in cadrul întreprinderii, sau sprijin in revizuirea/adaptarea unei planificări strategice pe termen lung in cazul in care aceasta exista deja, care sa permită anticiparea schimbărilor - activități suport.;

·         Realizarea impreuna cu coordonatorul activitatii de planificare strategica a unei proceduri de implementare a activitatii desfaurate, care sa cuprida criteriile de selecție pentru intreprinderi, selecție intreprinderi intreprinderilor, Identificare nevoi dezvoltare organizațională, Identificare nevoi instruire în cadrul intreprinderilor, etc si care sa se finalizeze cu crearea unui plan pentru implementarea strategiei cu obiective si indicatori de performanta organizational

·         Evaluarea internă a intreprinderilor  în vederea identificării cererii de competențe necesare pentru creșterea competitivității lor în raport cu piața de referință și dinamica economiei locale prin Analiza documentelor intreprinderilor, Elaborarea instrumentelor de evaluare, Aplicarea instrumentelor de evaluare

·         Analiza rezultatelor obtinute in vederea identificarii nevoilor si problemelor cu care acestea se confrunta; realizarea rapoartelor de evaluare interna pentru fiecare intreprindere

·         Acordarea de consultanta de specialitate in vederea elaborarii planificarii strategice pe termen lung sau a revizuirii/adaptarii in cazul in care aceasta exista deja, planificare care sa permita anticiparea schimbarilor ce pot interveni in mediul in care actioneaza (macro si micro) sau chiar in interiorul firmei.

·         Sprijin pentru formularea de obiective şi strategii pe termen lung, la nivelul organizaţiei, menite să asigure o relaţie viabilă între resursele proprii şi mediul ambiant, favorabilă dezvoltării şi atingerii scopului său fundamental

·         Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

·         Realizează alte activităţi necesare pentru atingerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului, în acord cu elementele cererii de finanţare, contractului de finanţare, instrucţiunilor de implementare emise de AM POCU, metodologiilor de implementare ale proiectului;

 Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass si copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate); la adresa de email office@sanseegale.eu, specificând poziția pentru care aplica, până la data 20 februarie 2018 ora 16:00


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software