Anunt recrutare: Coordonator Formare Profesionala (06.02.2018)

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (APSE) recrutează Coordonator Formare Profesionala pentru implementarea proiectului ”Oltenia profesionala - abordare holistica pentru competitivitate” desfășurat in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 12 luni.

Cerinţele postului:

·         Educație solicitata • Absolvent studii superioare – 3 ani

·         Experiența solicitata:  experienta in formarea profesionala - 1 ani

 

Principalele responsabilităţi vor fi:

·         Organizeaza, planifica si monitorizeaza activitatea de formare profesionala

·         Realizeaza metodologia de formare profesionala

·         Organizeaza grupele de formare, stabileste orarul si supervizeaza prezenta beneficiarilor

·         Participa la adaptarea suportului de curs in functie de nevoile si cunostintele beneficiarilor, instrumentelor de invatare, precum si a fiselor de lucru si a materialelor suplimentare la specificul programului.

·         Mentine legatura cu ANC (gestionarea relatiei cu comisiile de examinare, participare la examene de absolvire)

·     Participă la examinarea cursanţilor pe baza procedurilor şi criteriilor de examinare stabilite de către managementul proiectului şi înmânează acestuia toate materialele rezultate în urma examinării;

·         Intocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date privind cursurile şi cursanţii;

·         Analizeaza feed-back-ul participantilor la curs si elaboreaza sugestii de imbunatatire/lucru pentru sesiunile urmatoare de curs.

·         Planifică resursele şi costurile necesare activităţilor de formare profesionala si urmărește execuția corecta a bugetului

·         Intocmeste documentatia necesara eliberarii certificatelor/diplomelor

Se asigură că metodele, tehnicile şi procedeele de formare alese sunt adecvate atingerii obiectivelor, nevoilor şi cererii identificate precum şi diagnozei întreprinse, timpul alocat diferitelor subunităţi de formare discipline, module, secvenţe este suficient pentru atingerea obiectivelor stabilite;

·         Respecta principiul dezvoltarii durabile, principiul utilizarii eficente a resurselor si principiul egalitatii de sanse si tratament

·         Realizează alte activităţi necesare pentru atingerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului, în acord cu elementele cererii de finanţare, contractului de finanţare, instrucţiunilor de implementare emise de AM POCU, metodologiilor de implementare ale proiectului;

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass si copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă experienţa relevantă / vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor prezenta şi documentele originale pentru conformitate); la adresa de email office@sanseegale.eu, specificând poziția pentru care aplica, până la data 20 februarie 2018 ora 16:00


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software