(23.08.2014)

ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT
AFES-Acces la Formare și Egalitate de Șanse”


           
 Asociația pentru Șanse Egale cu sediul în Tg-Jiu,  Str Siretului, nr. 5   în parteneriat cu S.C PAIDEA SRL  din Targu-Jiu, Str. Ștefan cel Mare nr.  34  Asociația Psihologilor Gorjeni din Tg. Jiu, str. Strada A.I. Cuza  nr. 1 și derulează în perioada 02.07.2014 - 31.12.2015 proiectul cu titlul: AFES - Acces la Formare și Egalitate de Șanse”, în cadrul căruia şi-au propus ca, pe parcursul celor 18 luni de implementare a proiectului, să organizeze un număr de 23 cursuri de formare în mai multe domenii.

Obiectivul general al proiectului este:

Facilitarea accesului egal la ocupare și promovare pentru un număr de 531 de persoane, respectiv 400 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate și 131 de persoane aparținând altor grupuri vulnerabile din Județul GORJ

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1- Creșterea capacității de menținere sau/și integrare pe piața muncii a unui număr de 325 de femei din Jud. Gorj, prin participarea la programe de formare profesională, într-una din meseriile: Lucrător în comerț, Manichiurist pedichiurist, Îngrjitor batrâni la domiciliu, Frizer, Cofetar, Patiser, Ospătar;

 

2- Eliminarea barierelor discriminatorii pe criterii de gen prin îmbunătățirea nivelului de participare pe piața muncii în urma dezvoltării de noi competențe socio-profesionale pentru un număr de 206 de persoane (femei și persoane aparținând altor grupuri vulnerabile) din jud Gorj, prin cursuri de inițiere/perfecționare în competențe cheie necesare în dezvoltarea carierei: Comunicare în limba engleză, Inspector sănătate și securitate în muncă, Manager proiect, Competențe Antreprenoriale;

 

3- Conștientizarea și consolidarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială prin stimularea a 42  persoane din grupul țintă, în special femei, cu idei și inițiative să depășească stereotipurile existente și să-și dezvolte competențele, abilitățile și comportamentul antreprenorial prin participarea la un programde formare antreprenorială și crearea a 4 entități economice în regiunea SV Oltenia.

Principalele activităţii din cadrul proiectului sunt:

1.            Managementul proiectului

2.            Achiziţii - necesare derulării proiectului

3.            Informare şi publicitate

4.            Autorizare programe de formare

5.            Identificarea, selectarea, implicarea și menținerea beneficiarilor de proiect

6.            Asistență tehnică și consiliere pentru demararea unei activități economice

7.            Organizarea şi derularea programelor de formare profesională

8.            Evaluarea și Certificarea absolvenților programelor de FPC

 


Pentru a ramane la curent cu toate stirile care te intereseaza, acum ai ocazia sa te abonezi la newsletter.

Adresa ta de mail:Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software