Consolidarea retelei judetene a promotorilor in perspectiva implementarii "Strategiei nationale privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Data inceperii: 15.11.2006
Data terminarii: 15.05.2007

Descrierea proiectului
Proiectul urmareste realizarea retelei judetene pentru egalitate de sanse utilizand ca instrumente principale baza de date judeteana, punctul de informare si pagina web in scopul transferului bunelor practici si fundamentarea viitorului plan strategic de dezvoltare a activitatilor si proiectelor comune.
Cu sprijinul ANES-ului si al reprezentantilor COJES Gorj baza de date va include numele, rolul specific, abilitatile departamentelor autoritatilor publice centrale si locale implicate in implementarea strategiei nationale pentru a creste si a promova eficienta la nivelul local si regional si potentialul de diseminare in cadrul COJES-ului.
Se vor organiza doua sesiuni de training pentru a imbunatati in mod radical abilitatile practice si teoretice ale participarii publice si a organizatiilor nonguvernamentale in sectorul politicilor egalitatii de sanse si a informarii/educarii europene in cadrul retelei judetene crescand capacitatea acesteia de interventie sociala cu privire la grupuri de femei marginalizate si alte grupuri dezavantajate.
Proiectul se va finaliza cu planul strategic judetean al activitatilor comune in scopul multiplicarii impactului proiectului si asigurarii autosustenabilitatii punctului de informare, a website-ului si a intregii retele.

Parteneri in proiect
 • Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse Intre Femei si Barbati (ANES)

 • - va furniza datele de contact ale persoanele din judetul Gorj care sunt implicate in promovarea drepturilor femeii si ale membrilor COJES
  - va inregistra pe website link-ul catre website-ul proiectului APSE
  - va participa la sesiunile de training prin expertii sai
  - va oferi asistenta pentru elaborarea si design-ul materialelor promotionale, materialele fiind publicate pe website si va superviza curricula de training
  - va ajuta APSE sa disemineze rezultatele proiectului prin canalele sale de comunicare
 • Directia Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei Gorj (DMSSF)

 • - coordoneaza grupul tinta si ajuta la adaptarea practicilor Uniunii Europene si elementele programului la comportamentul cultural judetean

  Grup tinta
 • Beneficiari directi:
 • - administratia publica locala si agentiile guvernamentale
  - membrii ong-ului din comisiile teritoriale (aproximativ 150 de lideri de opinie, promotori, militanti, facilitatori, mediatori si consultanti, colaboratori de resurse umane)
 • Beneficiari indirecti:
 • - grupuri locale de femei somere, in special din zonele rurale
  - tineri muncitori veniti de la munca temporara din strainatate
  - alte grupuri dezavantajate (persoane cu dizabilitati, analfabete, tineri rromi)

  Implicarea grupului tinta
 • Beneficiarii directi vor contribui la crearea punctului de informare si la continutul site-ului si newsletter-ului lunar. Ei vor participa la sesiunile de training si la conferintele de presa si vor delega reprezentanti la sesiunea finala de evaluare. De asemenea vor formula propuneri si sugestii pentru planul strategic judetean.
 • Beneficiarii indirecti vor fi informati si consiliati de catre membrii retelei cu privire la politicile internationale ale egalitatii de sanse si despre activitatile corespunzatoare pentru a implementa strategia nationala.
 • Vor fi implicati ca participanti in viitoarele sesiuni de training si activitatea de informare descrise in planul judetean strategic.
  Vor fi capabili sa acceseze mai bine programele de finantare ale Uniunii Europene cu privire la politicile internationale ale Egalitatii de Sanse, dezvoltarea antreprenoriatului judetean feminin si a oportunitatilor de training in viziunea judeteana, rurala, sau a dezvoltarii sustenabile in locatiile lor geografice.

  Relevanta pentru dezvoltare
  Din punct de vedere institutional ANES are rol de ghid, in special creand sau extinzand retelele regionale si abilitatile practice/teoretice printr-o mai buna comunicare si un stil de lucru in echipa intre autoritatile publice si partenerii acestora din societatea civila.
  Din punct de vedere geografic si social-economic consolidarea unei retele judetene in sectorul EOIP contribuie la un acces mai bun al femeilor si grupurilor dezavantajate din zonele tinta la angajare, training, oportunitati financiare si antreprenoriale in special dupa aderarea la UE.

  Obiectivele proiectului
 • Crearea si intarirea capacitatii institutionale si specializarea membrilor retelei judetene pentru a obtine o implementare eficienta a Strategiei nationale pentru sanse egale intre femei si barbati si a cadrului legal european
 • Sa ajute la dezvoltarea noilor idei, abordari, proceduri si practici cu privire la politicile egalitatii de sanse si sa demareze discutii cu recomandari pentru modificarile regulilor legale


 • Activitatile proiectului
 • Stabilirea bazei de date judetene ANES pentru informare, diseminare si promovarea proiectului prin intermediul oportunitatilor locale a retelei COJES
 • Crearea si dezvoltarea punctului de informare judetean si crearea paginii web judetene a egalitatii de sanse
 • Organizarea a doua sesiuni de training si conferinte de presa pentru imbunatatirea abilitatilor practice si teoretice a organizatiilor implicate in sectorul politicilor egalitatii de sanse
 • Lansarea campaniei de comunicare si lobby a retelei in regiunea pilot


 • Rezultate
 • O mai buna capacitate de informare si diseminare in cadrul retelei ANES prin noul website, punctul de informare in Târgu Jiu si prin newsletter-ul judetean al egalitatii de sanse
 • O expertiza specializata despre participarea membrilor COJES care sa creeze o intercomunicare dezvoltata si o retea judeteana specializata
 • O intercomunicare imbunatatita si abilitati in domeniul relatiilor publice a membrilor COJES capabila sa implementeze si sa dezvolte Strategia Na?ionala si sa contribuie la infiintarea retelei nationale a egalitatii de sanse
 • O implicare mai profunda si colaborare cu autoritatile publice nationale si cu organisme corespondente europene pentru o mai buna utilizare a abilitatilor ong-urilor regionale si a transferului de know-how european catre organizatiile/grupurile tinta din Romania

 • Adresa ta de mail*:
  *Iti garantam confidentialitatea
  Acordul de confidentialitate

  » Citeste ultimul numar
  » Arhiva newsletter
  Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra – Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

  Powered bywebdesign & software