Asociatia pentru Sanse Egale - Newsletter nr. 3


Data: 14 mai 2007
 
EVENIMENTE
 • La conferinţa de presă organizată de APSE în 27 aprilie 2007 a participat doamna Elisabeta Lipă, care a fost desemnată de presedintele Romaniei, ambasadoare a egalităţii de şanse .
 • În perioada 27-28 aprilie 2007, a avut loc seminarul cu tema TEHNICI şi INSTRUMENTE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A DISCRIMINARII DE GEN” în cadrul proiectului “Consolidarea reţelei judeţene a promotorilor în perspectiva implementării Strategiei naţionale a egalităţii de şanse”,  finanţat prin programul Matra KAP al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România.
 • Afilierea Asociaţiei Pentru Şanse Egale (APSE) la reţeaua informala a ONG-urilor G.E.N (Gender Equality Network – Romania ) - Gen, Egalitate, Nediscriminare!

Elisabeta Lipa, la Tirgu Jiu – Extras din Impact în Gorj, 28 aprilie 2007

Asociaţia Pentru Şanse Egale (APSE) Târgu Jiu a lansat o campanie de informare împotriva discriminării, organizând în perioada 27-28 aprilie a.c. cursul intitulat „Tehnici şi instrumente de prevenire şi combatere a discriminării de gen” – modulul 2.

Elisabeta Lipă, sportivă de talie mondială, a venit în Târgu Jiu pentru că a înţeles că „rolul meu este de a promova solidaritatea umană şi îmi doresc să-i ajut pe cei cu dizabilităţi pentru că am observat felul în care sunt trataţi cei din străinătate, lucru care, din păcate, nu se întâmplă şi la noi în ţară”. APSE şi-a propus să facă exact acest lucru prin organizarea unor evenimente culturale, educative şi sportive. „Împreună sper să facem lucruri minunate”, a menţionat, în final, Elisabeta Lipă.

  

În cea de-a doua parte a programului s-a desfăşurat cursul propriu-zis, susţinut de formatoarea Livia Aninoşanu. Acesta urmăreşte o îmbunătăţire a participării organizaţiilor nonguvernamentale la sectorul politicilor publice ce promovează egalitatea de şanse.

Seminarul cu tema “TEHNICI SI INSTRUMENTE DE PREVENIRE SI COMBATERE A DISCRIMINARII DE GEN”

Feedback-ul obtinut în urma primului curs a identificat nevoile specifice de formare care au fost integrate în al doilea pachet de formare care a avut ca temă principală “Tehnici şi instrumente de prevenire şi combatere a discriminarii de gen”. Astfel membrii COJES au primit informaţie specializată şi au exersat competenţe în domeniul:

 1. gestionării cazurilor de discriminare de gen de la momentul sesizării pîna la momentul depunerii unei plîngeri şi soluţionării acesteia
 2. transmiterii informaţiei despre egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi unor grupuri diverse de persoane

Pentru că a apărut constant ca nevoie în feedbackurile şi formularele de evaluare ale participanţilor, în cadrul celui de-al doilea curs a fost organizată o sesiune specială pe tema violenţei în familie.
Al doilea curs de formare din cadrul proiectului a fost organizat la Târgu-Jiu, în perioada 27-28 aprilie 2007, în sala de la etajul 3 a Centrului de Calcul.

Tematicile tratate s-au axat, în principal, pe următoarele zone:

 • Cum ne implicăm în prevenirea şi combaterea discriminarii de gen?
 • Cum recunoastem discriminarea de gen?
 • Discriminare directă vs. discriminare indirectă
 • Discriminarea pe piaţa muncii (acces, formare şi promovare, salarizare, hărţuire sexuală, maternitate). Situaţii de discriminare, măsuri de protecţie, instituţii cu responsabilităţi
 • Violenta în familie
 • Proiecte şi programe de prevenire şi combatere a discriminarii de gen
 • Elaborarea strategiei locale a egalitătii de şanse pentru femei şi bărbati

  

Cursul a îmbinat metode practice şi participative de formare, folosind exemple şi studii de caz. Cursul şi-a propus un nivel crescut de interactivitate între participanţi, dar a practicat şi lucrul în mici ateliere de lucru ca tehnică de încurajare a schimbului de experienţă între persoanele prezente,

Afilierea APSE la reteaua G.E.N.

Asociaţiei Pentru Şanse Egale (APSE) a fost invitata  sa faca parte din reteaua GEN (Gender Equality Network – Romania) formata din 35 de organizatii neguvernamentale interesate sa integreze in proiectele si actiunile lor (de educatie, de dezvoltare economica, de dezvoltare a adultilor) aspecte legate de nevoile specifice ale femeilor si barbatilor.
Reteaua GEN a fost infiintata in cadrul proiectului „Romanian NGO’s More Active in Gender Mainstreaming”, prin care Centrul Parteneriat pentru Egalitate a creat instrumente specifice de integrare a egalitatii de gen in intregul ciclu de viata al proiectelor si a derulat un program de instruire in aplicarea acestor instrumente in proiecte pentru mai multe ONG-uri din toata tara.
Dintre responsabilitatile pe care organizatia noastra le are prin afilierea la aceasta retea enumeram:
      - participa activ la consultarile pe tema realizarii mecanismelor de functionare a retelei;
      - participa la Adunarea Generala a retelei si adopta mecanismele de functionare si Planul de Actiune pe termen scurt si mediu al retelei;
      - participa in procesul de informare si instruire;
      - pun in practica informatiile dobandite in cadrul sesiunilor de training;
      - participa activ la actiunile comune ale retelei si la implementarea Planului de Actiune adoptat;
      - participa la Masa Rotunda cu reprezentantii retelelor europene si decid in privinta aderarii retelei GEN la retelele europene.

Raport privind evaluarea nevoilor persoanelor care au solicitat informatii la punctul de informare

Din discutiile purtate cu persoanele care s-au adresat punctului nostru de informare sau care au apelat site-ul proiectului, am extras urmatoarele concuzii:

Femeile din mediul urban sunt active, ocupate; cu studii medii şi superioare; cu profesiuni diferite; cu venit mediu şi peste mediu.

Nevoi de informare identificate:

- informarea corectă privind acquis-ul comunitar şi egalitatea de şanse
- formele de încălcare a drepturilor omului şi a celor care vizează în mod specific femeile: discriminarea de orice tip, violenta domestică, hărtuirea şi hărtuirea sexuală
- drepturile care sunt garantate în mod specific femeilor şi cele generale, inclusive dreptul la non-discriminare şi tratament egal,
- institutiile care le garantează aceste drepturi (guveramentale, nonguvernamentale - fundatii şi centre ce oferă consultantă şi asistentă) şi mecanismele de asigurare a respectarii acestor drepturi,
- mijloacele de actiune în situatii de discriminare – sexuală, pe criterii de vârstă sau pe criterii estetice, violentă fizică şi psihică, comportament degradant sau înjositor;
- mijloace de obtinere a independentei financiare şi sociale.
- educaţia proactivă a femeilor, generatoare de proiecte şi programe centrate pe soluţionarea nevoilor reale ale comunităţii
- formarea unei atitudini pozitive şi a unei gândiri pozitive
- realizarea unei campanii de comunicare şi advocacy

Canalele de comunicare preferate

- prin intermediul mass-media – în special TVR, revistele pentru femei: Lumea Femeilor, Unica, alte publicatii cu target preponderent feminin: Formula As, Magazin, Libertatea. Radioul este, de asemenea, considerat un canal media eficient, multe dintre femei declarând ca asculta frecvent radioul la serviciu;
- prin comunicare directă – întâlniri, dezbateri etc.;
- prin intermediul brosurilor, pliantelor şi a fluturasilor, cu conditia să fie redactate într-un limbaj accesibil.

Contact APSE :
Str. 30 Decembrie, Targu Jiu, Judet Gorj
Tel: 0722-553332; Fax: 0353.814061,E-mail: office@sanseegale.eu, Web: www.sanseegale.eu

Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra – Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software