Asociatia pentru Sanse Egale - Newsletter Nr.2


Data: 29.03.2007
 
EVENIMENTE

1. În perioada 9-10 martie 2007, a avut loc seminarul cu tema “ROLUL COJES ÎN PROMOVAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI” în cadrul proiectului “Consolidarea reţelei judeţene a promotorilor în perspectiva implementării Strategiei naţionale a egalităţii de şanse”, finanţat prin programul Matra KAP al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România.
2. În data de 20 martie 2007, conducerea APSE - Fiu Mitrea Nicoleta, Liao Gabriela si Tomescu Dumitrescu Cornelia , au participat la Conferinţa Naţională de Deschidere a Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi, in urma invitaţiei primite din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei si a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi.

Raport training primul modul de curs

Elaborarea suportului de curs
Suportul de curs elaborat pentru prima activitate de formare a urmărit să:
- clarifice nevoia pentru care a fost iniţiat şi este implementat acest proiect ;
- clarifice rolul si responsabilitaţile structurii COJES la nivel local ;
- clarifice o serie de termeni des folosiţi în domeniul egalitaţii de şanse pentru femei si bărbaţi: sex, gen, egalitate de şanse, stereotipuri, prejudecăţi şi roluri de gen, discriminare de gen, discriminare directă şi indirectă etc. ;
- ofere o privire de ansamblu asupra tuturor prevederilor legislative esenţiale pentru domeniul egalităţii de şanse ;
- ofere repere concrete despre principalele instituţii cu responsabilităţi în domeniul egalităţii de şanse ;
- ofere instrumente concrete de lucru cu media şi de implementare de campanii de lobby şi advocacy.

Susţinerea primului curs de formare din cadrul proiectului.
Primul curs de formare din cadrul proiectului a fost organizat la Târgu-Jiu, în perioada 9-10 martie 2007. Intitulat Rolul COJES în promovarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, cursul şi-a propus să consolideze această structură şi să identifice principalele modalitaţi de eficientizare a activităţilor sale în promovarea egalităţii de şanse pentru femei si bărbaţi la nivel local.

Tematicile au fost alese astfel încât să corespundă nevoilor de dezvoltare la nivelul structurii şi acestea s-au axat, în principal, pe următoarele zone:
- oferirea de informaţie generală, de sensibilizare în domeniul egalităţii de şanse pentru femei si bărbaţi;
- oferirea de informaţie specializată în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminării pe criterii de gen: clarificarea principalelor concepte, identificarea pachetului legislativ în zona antidiscriminare, identificarea principalelor instituţii cu atribuţii in domeniul combaterii şi sancţionării discriminării pe piaţa muncii şi în alte domenii ale vieţii sociale;
- dezvoltarea de abilitaţi în consolidarea imaginii structurii COJES la nivel local – abilităţi de comunicare internă şi externă, interinstituţională, de comunicare cu media, de scriere a comunicatelor de presă şi de organizare a conferinţelor de presă;
- dezvoltarea de abilităţi de advocacy şi lobby – identificarea de potenţiale probleme la nivelul legilor, practicilor şi politicilor publice, care pot conduce la prevederi legale care dezavantajează în special un anumit grup de persoane, organizarea de campanii de lobby şi advocacy, la nivel politic, la nivelul opiniei publice sau la nivelul media;
- identificarea principalelor puncte tari şi a principalelor puncte slabe ale structurii COJES, precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor care derivă din acestea;
- clarificarea atribuţiilor structurii COJES în domeniul egalităţii de şanse pentru femei si bărbaţi şi traducerea acestora în paşi concreţi de lucru.

Cursul a îmbinat metode practice şi participative de formare, folosind exemple şi studii de caz. Cursul şi-a propus un nivel crescut de interactivitate între participanţi, dar a practicat şi lucrul în mici ateliere de lucru ca tehnică de încurajare a schimbului de experienţă între persoanele prezente, conducând, în final, la o mai bună cunoaştere a participantilor şi la consolidarea bazelor pentru lucrul împreună.
Cursul de formare a fost sustinut de către Livia Aninoşanu formatoare cunoscută pentru competentele, experienţa si abilităţile sale în domeniul egalităţii de şanse.
Feed-back-ul prezentului curs a identificat nevoile specifice de formare care vor fi integrate în al doilea pachet de formare. Astfel membrii COJES vor primi informaţie specializată şi vor exersa competenţe în domeniul:
- gestionării cazurilor de discriminare de gen de la momentul sesizării pîna la momentul depunerii unei plîngeri şi soluţionării acesteia
- transmiterii informaţiei despre egalitatea de şanse pentru femei si bărbaţi unor grupuri diverse de persoane
- pentru ca a aparut constant ca nevoie în feedbackurile şi formularele de evaluare ale participanţilor, în cadrul celui de-al doilea curs va fi organizată o sesiune specială pe tema violenţei în familie.

2007 - Anul European al Egalităţii de Şanse pentru toţi

În data de 20 martie 2007 , a avut loc la Palatul Cotroceni, deschiderea oficială a Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi – 2007 în România, sub înaltul patronaj al preşedintelui României care preciza cu aceasta ocazie: „Dincolo de instituţii, organizaţii neguvernamentale si discursuri ale politicienilor, anul 2007, anul Egalităţii de şanse, trebuie înteles ca o refleţie a fiecărui european, ce işi analizează propriul comportament şi propriile atitudini şi încearcă să corecteze posibilele injustiţii.”
La acest eveniment au fost desemnaţi ambasadori ai egalităţii de şanse în România cunoscuta canotoare Elisabeta Lipă şi solistul Damian Draghici.

Acest eveniment a reunit reprezentanţi ai tuturor mediilor implicate în promovarea egalităţii de şanse pentru toţi şi combaterea discriminării.
De asemenea, în cadrul Conferinţei de deschidere a Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi, s-a facut o informare cu privire la Euro-barometrul împotriva discriminãrii, care a fost lansat la Bruxelles în data de 23 ianuarie 2007. Sondajul evidentiazã faptul cã legislaţia privind combaterea discriminãrii (pe motive de sex, origine etnicã sau rasialã, vârstã, orientare sexualã, handicap, religie sau convingeri) este puţin cunoscutã în UE – doar o treime dintre cetãteni afirmã cã îşi cunosc drepturile în cazul în care ar deveni victime ale discriminãrii sau hãrţuirii.
Asociatia pentru Şanse Egale a participat la acest eveniment şi va continua să se implice în acţiunile de promovare a principiilor egalităţii de şanse şi în anul 2007, prin participarea reprezentantelor sale în realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi - anul 2007.

 

Contact APSE :
Str. 30 Decembrie, Targu Jiu, Judet Gorj
Tel: 0722-553332; Fax: 0353.814061,E-mail: office@sanseegale.eu, Web: www.sanseegale.eu

Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software