Toleranta reciproca si respect pentru diversitatea umana!


Data: 03.03.2007
 
EVENIMENTE
 1. In 3 martie va avea loc lansarea oficiala a site-ului si a primului numar din newsletter-ul privind egalitatea de sanse
 2.  In perioada 9-10 martie va avea loc seminarul cu tema “ROLUL COJES ÎN PROMOVAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI” in cadrul proiectului “Consolidarea retelei judetene a promotorilor in perspectiva implementarii Strategiei nationale a egalitatii de sanse”,  finantat prin programul Matra KAP al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos in Romania

 Cine suntem

Asociatia Pentru Sanse Egale (APSE) este o organizatie neguvernamentala locala, infiintata in Targu Jiu in luna mai 2006 si inregistrata ca persoana juridica cu caracter nonprofit si apolitic.
Misiunea asociatiei este promovarea egalitatii de sanse pentru femei si barbati prin sprijin acordat ridicarii statutului social si cresterii vizibilitatii femeilor in profesiunile si comunitatile lor, astfel incat ele sa poata contribui in cel mai inalt grad la transformarile economice, sociale si politice din Romania.
Urmarim:

 1. Iniţierea unor programe având ca scop promovarea Egalitatii de Şanse si promovarea principiilor impuse de Uniunea Europeana
 2. Participarea la acţiuni si activitati alături de autoritatile locale, regionale si naţionale, precum si de alte asociaţii si fundaţii cu activitati similare
 3. Informarea publicului, facilitând comunicarea si transmiterea informaţiei intre societatea civila si autoritati prin intermediul unor campanii de sensibilizare a forurilor decizionale
 4. Realizarea si arhivarea unei documentaţii specifice problematicii «Egalitatii de Şanse»
 5. Organizarea de campanii privind Promovarea Educaţiei pentru Sănătate si a Culturii Egalitatii de Şanse in şcolile si liceele judeţului
 6. Dezvoltarea de programe comunitare
 7. Menţinerea unei colaborări permanente  intre organizaţiile non-guvernamentale naţionale si internaţionale care urmăresc acelaşi scop
 8. Stabilirea unor parteneriate durabile cu alte Asociaţii internaţionale
Echipa
 1. Fiu Mitrea Nicoleta - Economist
 2. Liao Gabriela - Avocat
 3. Tomescu Dumitrescu Cornelia – Lector Univ.
 4. Ghegheşan Corina – Inginer Economist

  “Consolidarea retelei judetene a promotorilor in perspectiva implementarii Strategiei nationale a egalitatii de sanse”, proiect finantat prin programul Matra KAP al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos in Romania

Acest proiect isi propune:

- Crearea şi întărirea capacitaţii instituţionale şi specializarea membrilor reţelei judeţene pentru a obţine o implementare eficienta a Strategiei naţionale pentru şanse egale intre femei şi bărbaţi şi a cadrului legal european.
- Să ajute la dezvoltarea noilor idei, abordări, proceduri şi practici cu privire la politicile egalităţii de şanse şi să demareze discuţii cu recomandări pentru modificările regulilor legale

Rezultate urmărite

 1. O mai bună capacitate de informare şi diseminare în cadrul reţelei ANES prin noul website, punctul de informare în Târgu Jiu şi prin newsletter-ul judeţean al egalităţii de şanse
 2. o expertiza specializată despre participarea membrilor COJES care să creeze o intercomunicare dezvoltată şi o reţea judeţeană specializată
 3. o intercomunicare îmbunătăţită şi abilitaţi în domeniul relaţiilor publice a membrilor COJES capabilă să implementeze şi să dezvolte Strategia Naţională şi să contribuie la înfiinţarea reţelei naţionale a egalităţii de şanse.
 4. o implicare mai profundă şi colaborare cu autorităţile publice naţionale şi cu organisme corespondente europene pentru o mai bună utilizare a abilităţilor ong-urilor regionale şi a transferului de know-how european către organizaţiile/grupurile ţinta din România.

Parteneri în proiect:

Agenţia  Naţională pentru Egalitatea  de Sanse Intre Femei şi Bărbaţi (ANES)
Contact: Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 6-8, Etajul 5, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021/ 316 20 44, Fax: 021/ 316 20 43;
Mail: informatii@anes.ro; Website: www.anes.ro

Direcţia Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei Gorj (DMSSF):
Contact: Tg-Jiu, str. Republici, bl.14, judeţul Gorj
Telefon: 0253/217020, Fax: 0253/212989
E-mail: office@ddfssgorj.ro; Website: www.ddfssgorj.ro

 Din punct de vedere instituţional ANES are rol de ghid, în special creând sau extinzând reţelele regionale şi abilităţile practice/ teoretice printr-o mai bună comunicare şi un stil de lucru în echipă între autorităţile publice şi partenerii acestora din societatea civila.
Din punct de vedere geografic şi social-economic consolidarea unei reţele judeţene în sectorul egalitatii de sanse, contribuie la un acces mai bun al femeilor şi grupurilor dezavantajate din zonele ţinta la angajare, training, oportunitati financiare şi antreprenoriale, în special după aderare.

            Activităţile proiectului:

 1. Stabilirea bazei de date judeţene ANES pentru informare, diseminare şi promovarea proiectului prin intermediul oportunităţilor locale a reţelei COJES
 2. crearea şi dezvoltarea punctului de informare judeţean şi crearea paginii web judeţene a egalitatii de şanse
 3. organizarea a două sesiuni de training şi conferinţe de presă pentru îmbunătăţirea abilitaţilor practice şi teoretice a organizaţiilor implicate în sectorul politicilor egalităţii de şanse
 4. lansarea campaniei de comunicare şi lobby a reţelei în regiunea pilot

 2007 - Anul European al Egalitatii de Sanse pentru toti

Parlamentul European şi Consiliului Uniunii Europene au desemnat  pe 17 mai 2006 prin Decizia Nr. 771/2006/CE , anul 2007, drept Anul European al Egalitatii de Sanse pentru Toti. Cele 12 luni vor fi consacrate derularii de proiecte si actiunilor tematice. Se urmareste in primul rand cresterea gradului de constientizare asupra dreptului la egalitate si nediscriminare, dar si asupra discriminarii multiple. Se vor stimula dezbaterile asupra mijloacelor de crestere a participarii in societate a grupurilor care sunt victimele discriminarii si a participarii echilibrate a femeilor si barbatilor, facilitandu-se diversificarea si egalitatea. Nu in ultimul rand, se vor promova principiile societatii bazate pe coeziune.(continuare newsletter nr.2)
 

Contact APSE :
Str. 30 Decembrie, Targu Jiu, Judet Gorj
Tel: 0722-553332; Fax: 0353.814061,E-mail: office@sanseegale.eu, Web: www.sanseegale.eu

Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software