Directive referitoare la egalitate

Articolul 114 (119) din Tratatul de la Roma include principii potrivit carora barbatii si femeile ar trebui retribuiti in mod egal pentru acelasi volum de munca depus. Statele Membre nu au primit cu entuziasm ideea implementarii acestei prevederi, ca urmare au fost adoptate o serie de directive, incepand din 1975.
a. Aproximarea legislatiei Statelor Membre in ceea ce priveste aplicarea principiului retribuirii egale a barbatilor si femeilor: Directiva 75/117 in 10 februarie 1975.
b. Implementarea principiului tratamentului egal pentru barbati si femei in ceea ce priveste accesul la locurile de munca, pregatirea si promovarea profesionala si conditiile de munca: Directiva 76/207 din 9 februarie 1976.
c. Implementarea progresiva a principiului tratamentului egal pentru barbati si femei in probleme de securitate sociala: Directiva 79/7 din 19 decembrie 1978.
d. Implementarea principiului tratamentului egal pentru barbati si femei in cadrul schemelor ocupationale de securitate sociala: Directiva 86/378 din 24 iulie 1986, amendata de Directiva 96/97 din 20 decembrie 1996.
e. Aplicarea principiului tratamentului egal intre barbati si femei angajati in activitati legate de agricultura, care lucreaza pe cont propriu, precum si pentru protectia femeilor liber profesioniste pe durata sarcinei si maternitatii: Directiva 86/613 din 11 decembrie 1986.
f. Introducerea de masuri menite sa imbunatateasca siguranta si protectia sanatatii la locul de munca a femeilor insarcinate, care au nascut de curand sau care alapteaza: Directiva 92/85 din 19 octombrie 1992.
g. Acord cadru referitor la concediul de maternitate/paternitate incheiat de UNICE (Uniunea Industriilor din Comunitatea Europeana), CEEP (Centrul European pentru Intreprinderile Publice) si ETUC (Confederatia Europeana a Sindicatelor): Directiva 96/34 din 3 iunie 1996.
Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software